کُتُب پیشنهادی

یکصد و ده سرمشق از سخنان امام علی بن ابی طالب علیه السلام
یکصد و پنجاه درس زندگی (ویرایش دوم)